I boot-partitionen lagras Linux-kärnan och då den inte raderas automatiskt vid uppgraderingar kan man behöva tömma den manuellt ibland. Då går man väga på följande sätt:

Börja med att se vilken version du just nu använder
$ uname -r

Sen kan man se vilka versioner som är installerade:
$ dpkg --list 'linux-image*'

Ett lättare sätt är annars:
$ ls -al /boot/

Du kan ta bort alla utom den du nu använder, men behåll gärna åtminstone en extra.

Sen tar du bort dom med:
$ sudo apt-get remove linux-image-VERSION
Där du ersätter VERSION men den versionen du vill ta bort.

När du gjort detta kan du rensa bort gamla saker du inte längre använder:
$ sudo apt-get autoremove

Och som sista åtgärd får du uppdatera starthanteraren grub
$ sudo update-grub