Följande kommando listar vilka tomma kataloger det finns:
$ find <katalognamn> -depth -type d -empty

Vill du även ta bort dem, lägger du på flaggan delete:
$ find <katalognamn> -depth -type d -empty -delete