Om du sätter dig ner med din årliga genomgång av bilder så vet du att det kan tänkas bli en del dubbletter. I alla fall om man som jag har gjort en backup halvägs in på året, en annan på hösten och tagit bort och lagt till bilder lite här och var, samt lagt till andras foton man vill ha i sin samling. Det kan bli en del att titta igenom.

$ du -sh /sökväg/till/bilder/

Antal filer är

$ find /sökväg/till/bilder/ -type f | wc -l

Med följande snabba kommando får du listat i en fil vilka som är dubbletter.

$ find <sökväg/till/katalog>/ -type f -exec md5sum '{}' ';' | sort | uniq --all-repeated=separate -w 15 > dubbletter.txt

Det fungerar på alla filer, inte bara bilder.

Läst på www.linux.com/learn/how-sort-and-remove-duplicate-photos-linux