För att kunna logga in på en annan maskin utan att behöva använda lösenord är i Linux inga som helt problem. Det vill man exempelvis kunna göra om man skriver skript som skall jobba mellan datorer, exempelvis backupskript.

När nedan följer ett sätt att göra detta på i ett en- eller fåanvändarsystem. Är det många användare finns effektivare sätt att hantera detta på, men det är bortom detta inlägg.

Steg 1: Skapa ssh-nyckel på maskinen du vill logga in från
$ ssh-keygen -t rsa

Tryck på enter när den frågar vad filen heter, om du inte vill döpa om den.

Välj ingen passphrase, annars måste man ange (det lokala) lösenordet varje gång man ssh:ar, vilket väl på sätt och vis kan vara bra men tar bort hela poängen med detta inlägg. Skillnaden är att du för att logga in på en annan dator anger lösenordet till det konto på den maskinen du loggar in från, istället för lösenordet till kontot på den maskinen du loggar in till.

Steg 2: Kopiera ssh-nyckel från en dator till en annan
$ ssh-copy-id användare@ip-nummer-på-datorn-du-vill-logga-in-till

Klart!

Steg 3: Testa så det fungerar
$ ssh användare@ip-nummer-på-datorn-du-vill-logga-in-till

Du loggas då in utan att lösenord efterfrågas. Detta fungerar bara åt ett håll, så om du vill kunna logga in från dator 2 till dator 1 får du göra samma sak fast tvärtom, så att säga.