Det finns grafiska verktyg att använda, exempelvis kan man använda gparted för att formattera pinnen och unetbootin för att lägga ett operativsystem på den samme, men unetbootin verkar inte trivas med de senare versionerna av ubuntu så här kommer hur man gör hela processen i terminalen.

Vare sig du använder grafiska gränssnitt eller nedanstående terminalkommandon kommer du behöva ha en iso-fil som innehåller ett operativsystem. Dessa kan du ladda ner från operativsystemets hemsida, exempelvis lubuntu.net.

Du börjar med att stoppa in pinnen i datorn och ser var den monteras.

$ lsblk

Då kommer du se att den exempelvis är monterad på sdb1. Med fdisk kan du se alla volymer som finns i datorn.

$ sudo fdisk -l

Med kommandot df kan du också se dina enheter.

$ df

Nu bör du verkligen konstaterat att din usb-pinne är monterad på exempelvis /dev/sdb1. Det är extremt viktigt att du är säker på din sak här, för vi skall snart formattera den enheten, och väljer du fel enhet kan du råka formattera hårddisken eller så.

Följande text förutsätter att din pinne är monterad på /dev/sdb1. Börja med att avmontera den.

$ umount /dev/sdb1

Och sen formatterar du den:

$ sudo mkfs.vfat /dev/sdb1

Detta formaterar pinnen till fat32-format. Detta behövs om man skall boota datorn med den.

Det sista steget blir sen att lägga på din iso-fil på pinnen. Detta gör man med kommandot dd. Sökvägen efter if (infile) är sökvägen till din iso-fil.

$ sudo dd if=/path/to/ubuntu.iso of=/dev/sdb bs=4M && sync

sync-biten är viktig, annars kan dd-kommandot avslutas innan skrivningen är färdig, och du står där med en ofullständig pinne.

Nu kan du starta om datorn med pinnen i, och om datorn är inställd på att boota från USB så kommer installationsprogrammet starta.