Ibland vill man ta bort många filer rekursivt. Man bör först leta upp filerna, så man är säker på att man raderar rätt filer:

$ find . -name "*.bak" -type f

Om man är på det klara med att dessa kommer att försvinna är det bara att köra samma kommando igen, men med en delete-flagga på:

$ find . -name "*.bak" -type f -delete

Du vill absolut sätta delete-flaggan sist, annars raderar du mer än du tänkt (testa inte!).