Det finns många sidor ute på nätet där man kan ladda ner fonter. Dessa sidor går jag inte in på här, utan du får googla. Kan vara käckt att kontrollera så fonten i fråga har nationella tecken (å, ä och ö), annars är det ganska låg användbarhet på fonten för svensk användning.

Om du har hittat några fonter som du vill installera så lägger du dem i en förutbestämd katalog. TrueType-fonter (*.ttf) skall läggas i /usr/share/fonts/truetype/ OTF-fileroch OpenType-fonter (*.otf) läggs i /usr/share/fonts/opentypeOTF-filer/. Då blir fonterna tillgängliga för alla användare. Som alternativ kan du lägga fonter (både TTF och OTF) i ~/.fonts. Oavsett var du lägger dom, uppdaterar du fontcachen med följande kommando:

$ sudo fc-cache -f -v

Klart! Nu kan du hitta fonterna bland övriga fonter i exempelvis LibreOffice.

Om du vill använda filhanteraren (pcmanfm) så behöver du starta den som root-användare:

$ gksu pcmanfm /usr/share/fonts/truetype/

Notera dock att du har root-rättigheter, så använd detta kommando varsamt. Bättre är, tycker jag, att använda terminalen, med ett vanligt cp-kommando.

Glöm inte att kolla rättigheterna för fonterna, alla är inte fria att använda.