För att hantera användare i Ubuntu kan man använda följande kommandon:

Lista användare:
$ cut -d: -f1 /etc/passwd

Lägg till användare:
$ sudo adduser username

Ta bort användare:
$ sudo userdel username

För att ta bort dennes hemkatalog:
$ sudo rm -r /home/username

För att byta hemkatalog för en existerande användare:
$ mkdir /home/directory
$ sudo chown username:groupname /home/directory
$ sudo usermod -d /home/directory username