Jag har provat att använda Sublime Text. Den installeras genom att köra följande kommandon i terminalen:

$ sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/sublime-text-3
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install sublime-text-installer

Läs mer på:
http://www.webupd8.org/2013/07/sublime-text-3-ubuntu-ppa-now-available.html

Det verkar inte vara så mycket verksamhet bakom den produkten längre och då blev jag tipsad om Atom istället. Atom installeras genom att köra följande kommandon i terminalen:

$ sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/atom
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install atom

Läs mer på:
http://www.webupd8.org/2014/05/atom-text-editor-ubuntu-ppa-update.html
http://www.webupd8.org/2014/05/install-atom-text-editor-in-ubuntu-via-ppa.html

Återkommer (kanske) när jag testat det lite mer.