Om man skall sälja, slänga eller ens låna ut en disk, vare sig det är en intern disk, USB-disk eller externt minne av något slag så bör man rensa den innan.

Det finns ett bra kommando i linux som heter shred. Det gör jobbet. Starta exempelvis upp datorn med en Live-CD och kör sen följande kommando:

$ sudo shred -v /dev/sdb

…där /dev/sdb är enheten du vill formattera. Detta tar lång tid om det är en stor disk då den i grundläget skriver över hela disken med nonsensdata.

Läs mer på http://askubuntu.com/questions/17640/how-can-i-securely-erase-a-hard-drive