LAMP är en förkortning som står för Linux Apache Mysql PHP vilket ger en väldigt bra utvecklingsmiljö, om man kombinerar det med en bra texteditor och om man så vill, något databashanterarsystem. Och enkelt är det att installera också:

$ sudo apt-get install lamp-server^

Men nu när vi lever i en fri och öppen värld kanske man inte vill använda just MySQL som databasmotor. Jag tänkte inte gå in på det filosofiska bakom detta men det stora onda Oracle ligger bakom MySQL nuförtiden, och MariaDB är dess fria avknoppning (som inte har med Oracle att göra). Därför vill man använda MariaDB. Vad man då kan göra är att installera LAMP-servern enligt ovan, avinstallera MySQL och installera MariaDB, eller så kan man göra rätt redan från början, och då går man tillväga på följande sätt…

Till att börja med behöver vi en webbserver:

$ sudo apt-get install apache2

Av någon anledning använder den 127.0.1.1 som server istället för 127.0.0.1 men det löses enklast genom att lägga till följande rad i /etc/apache2/apache2.conf:

ServerName localhost

Sen vill vi installera databasen

$ sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client

och köra följande kommando:

mysql_secure_installation

Vill man använda databashanteraren phpMyAdmin kan den enkelt installeras med:

$ sudo apt-get install phpmyadmin

Sen är det dags att installera scriptspråket PHP och stöd för databas och webbserver:

$ sudo apt-get install php5 php5-mysql libapache2-mod-php5

Sen är det faktiskt klart.

Vill man ha allt i ett kommando kan man använda följande:

$ sudo apt-get install apache2 mariadb-server mariadb-client php5 php5-mysql libapache2-mod-php5 phpmyadmin; mysql_secure_installation