Guest Additions är bra att ha i en virtuel gäst. Detta är något man kompilerar för just det systemet man vill ha det på, och därför skiljer sig installationen åt jämfört med traditionella (förkomplierade) Jag glömmer dock alltid mellan gångerna exakt hur man får till detta, därför skriver jag detta som en virtuell anteckning till mig själv.

$ sudo apt-get install build-essential module-assistant

och kör sen

$ sudo m-a prepare

Läs mer på http://www.binarytides.com/vbox-guest-additions-ubuntu-14-04/ om du vill ha mer ingående förklaringar till varför man gör detta.