Ibland ser man tecken som man vill ha UTF8-koden för. Hur gör man för att ta reda på den? Ett sätt är att spara tecknet i en fil och sen köra följande kommando:

$ cat <filnamn> | od -tx1c

Då ser man ett antal tecken som man kan googla på.