Git är ett väldigt välfungerande versionshanteringssystem och första gången man börjar använda detta på en maskin bör man tala om för Git vem man är. Detta behöver bara göras en gång (per maskin). Det första man gör är att installera systemet

# sudo apt-get install git-core

Man kan med fördel även installera gitk, så man kan följa ett repositorium grafiskt:

# sudo apt-get install gitk

Det första man anger är sitt eget namn och sin e-postadress:

# git config --global user.name "Förnamn Efternamn"
# git config --global user.email förnamn.efternamn@företag.se

(du får självklart byta ut uppgifterna så de stämmer enligt vem du är).

Detta räcker egentligen men följande kommandon kan också vara bra att ange:

# git config --global color.ui "auto"
# git config --global core.editor /usr/bin/jed
# git config --global branch.master.mergeoptions '--ff-only'

Sen är det bara att köra hårt. Först kan du läsa mer om det på Wikipedia.