För att använda portar i Apache använder man direktiven för VirtualHosts. Här följer hur jag gör när jag lägger in det. Scenariot är att jag vill bygga en sida som jag vill nå via port 81.

Redigera filen /etc/apache2/ports.conf och lägg in följande rad:

Listen 81

Detta innebär att Apache är förberedd för att lyssna på port 81. Sen måste man skapa en ny site. Detta lägger du i /etc/apache2/sites-available och du kan exempelvis kopiera en som ligger där till ett nytt namn. Den som lyssnar på port 80 brukar heta 000-default.conf eller liknande.

# cd /etc/apache2/sites-available
# sudo cp 000-default.conf mysite.conf

Du har nu skapat en fil som heter mysite.conf. Redigera denna fil och leta upp nedanstående saker och ändra.

<VirtualHost *:81>
DocumentRoot: /home/niclas/git/mysite/

Den första raden säger åt att Apache skall läsa i denna filen om någon försöker gå via port 81. Den andra raden säger att man skall titta i den katalogen om någon kommer in via denna port.

Om du använder Apache version 2.4 eller högre måste du lägga in följande direktiv i denna fil:

<Directory />
   Require all granted
</Directory>

För äldre versioner av Apache skriver man på annat sätt, googla om det är aktuellt.

Nästa steg är att aktivera siten. Det gör du med följande kommando:

# sudo a2ensite mysite.conf

Därefter behöver Apache laddas om

# sudo service apache2 reload

Nu skall du kunna nå den nya sidan genom att gå till adressen localhost:81