Niclas Magnusson, systemvetare

Lite inlägg av IT-karaktär

Allmänna, Installation

Snabbstarta Program

För att kunna starta program med tangentbordet kan man redigera filen .config/openbox/lubuntu-rc.xml.

vim .config/openbox/lubuntu-rc.xml

Här kan man då leta upp lämpligt ställe och lägga in följande kod:

   <!-- Launch Chrome on Ctrl + Alt + W-->
   <keybind key="C-A-W">
     <action name="Execute">
       <command>google-chrome</command>
     </action>
   </keybind>

Ovanstående startar webbläsaren Google Chrome, om man trycker ner Ctrl + Alt + W. Detta tar skruv först vid en omstart eller om man kör följande kommando:

openbox --reconfigure

Genom att ändra kommando, och givetvis även keybind kan man starta andra program med, eller köra vilka kommandon som helst.

Kommentera

Tema av Anders Norén