Niclas Magnusson, systemvetare

Lite inlägg av IT-karaktär

Allmänna, Installation

Pdf-verktyg

Vill du ha en del pdf-verktyg i terminalen i Linux kan du installera Poppler (poppler-utils). Då får du möjlighet att se vad för teckensnitt en pdf använder, extrahera bilder ur en pdf, slå ihop pdf-er osv.

Installera med följande kommando:

$ sudo apt install poppler-utils

Kommentera

Tema av Anders Norén