Niclas Magnusson, systemvetare

Lite inlägg av IT-karaktär

Allmänna

Storlek på installerade paket

Om du i ett debianbaserat system vill se storleken på de installerade paketen, sorterade i storleksordning, gör du det med följande kommando:

$ dpkg-query -W -f='${Installed-Size;8} ${Package}\n' | sort -n

Detta kan man exempelvis dra nytta av ifall disken börjar bli full och man vill ta bort något stort.

Kommentera

Tema av Anders Norén