Niclas Magnusson, systemvetare

Lite inlägg av IT-karaktär

Allmänna

Parameterersättning

Om man i bash vill plocka ut en delsträng ur en sträng kan man använda reguljära uttryck, men man kan också använda en vanlig parameterersättning.

  • En brädgård följt av ett mönster tar bort första förekomsten av mönstret och allt före.
  • Två brädgårdar följt av ett mönster tar bort sista förekomsten av mönstret och allt före.
  • Ett procenttecken följt av ett mönster tar bort sista förekomsten av mönstret och allt efter.
  • Två procenttecken följt av ett mönster tar bort första förekomsten av mönstret och allt efter.

Detta är enklast visualiserat av följande:

var=1¤2¤3¤4¤5
echo "${var#*¤}" -> 2¤3¤4¤5
echo "${var##*¤}" -> 5
echo "${var%¤*}" -> 1¤2¤3¤4
echo "${var%%¤*}" -> 1

Kommentera

Tema av Anders Norén