Niclas Magnusson, systemvetare

Lite inlägg av IT-karaktär

Allmänna, Installation

Kortkommandon i Lubuntu

Om man i Lubuntu lägger till följande stycke i

$ vim ~/.config/openbox/lubuntu-rc.xml

I denna fil lägger man in följande stycke på lämpligt ställe:

<keybind key="C-W-Up"> # FullScreen
<action name="Maximize"/>
</keybind>
<keybind key="C-W-Down"> # MiddleScreen
<action name="UnmaximizeFull"/>
<action name="MoveResizeTo"><x>center</x><y>center</y><width>50%</width><height>50%</height></action>
</keybind>
<keybind key="C-W-Left"> # HalfLeftScreen
<action name="UnmaximizeFull"/>
<action name="MoveResizeTo"><x>0</x><y>0</y><height>100%</height><width>50%</width></action>
</keybind>
<keybind key="C-W-Right"> # HalfRightScreen
<action name="UnmaximizeFull"/>
<action name="MoveResizeTo"><x>-0</x><y>0</y><height>100%</height><width>50%</width></action>
</keybind>
<keybind key="C-W-1"> # UpperQuarterLeft
<action name="UnmaximizeFull"/>
<action name="MoveResizeTo"><x>0</x><y>0</y><height>50%</height><width>50%</width></action>
</keybind>
<keybind key="C-W-2"> # LowerQuarterLeft
<action name="UnmaximizeFull"/>
<action name="MoveResizeTo"><x>0</x><y>-0</y><height>50%</height><width>50%</width></action>
</keybind>
<keybind key="C-W-3"> # LowerQuarterRight
<action name="UnmaximizeFull"/>
<action name="MoveResizeTo"><x>-0</x><y>-0</y><height>50%</height><width>50%</width></action>
</keybind>
<keybind key="C-W-4"> # UpperQuarterRight
<action name="UnmaximizeFull"/>
<action name="MoveResizeTo"><x>-0</x><y>0</y><height>50%</height><width>50%</width></action>
</keybind>

Detta gör att man kan arrangera fönstren med följande kommandon:

Ctrl-Win-Uppåtpil Fullskärm
Ctrl-Win-Nedåtpil Centrerad skärm
Ctrl-Win-Vänsterpil Vänsterhalvan av skärmen
Ctrl-Win-Högerpil Högerhalvan av skärmen
Ctrl-Win-1 Övre vänstra fjärdedelen av skärmen
Ctrl-Win-2 Nedre vänstra fjärdedelen av skärmen
Ctrl-Win-3 Nedre högra fjärdedelen av skärmen
Ctrl-Win-4 Övre högra fjärdedelen av skärmen

Du kan behöva ändra procentsiffrorna lite, beroende på om du har verktygsfältet på eller ej.

För att få det att bita behöver du logga ut och in igen, eller köra följande kommando:

$ openbox --reconfigure

Kommentera

Tema av Anders Norén