Niclas Magnusson, systemvetare

Lite inlägg av IT-karaktär

Allmänna

Installera och konfigurera Perl

För att sätta upp Perl får man börja med att installera det
$ sudo apt install perl

Sen vill man installera grejer i CPAN. Detta vill man göra som root
$ sudo su -
$ cpan

Följ instruktionerna, gör så mycket som möjligt automatiskt.

cpan[1]> install Term::ReadLine::Perl
cpan[2]> install YAML
cpan[3]> install Sort::Key::Natural

Sen för att kunna skriva till Excel-ark gör man följande:
cpan[4]> install Spreadsheet::WriteExcel

Och ladda för säkerhets skul om CPAN:
cpan[5]> reload cpan

Kommentera

Tema av Anders Norén