Niclas Magnusson, systemvetare

Lite inlägg av IT-karaktär

Allmänna

Filstorlekar

En gång ville jag se hur mycket data det var kvar att backa upp

Detta gjorde jag genom att ta ut listor på filer på respektive ställe, och få en diff på skillnaden (vilka filer som ännu inte backats upp). För att se storleken på dessa filer använde jag följande kommando:

find /source/path -name "" -exec stat -c "%s" {} \; >> ~/log/filesize.log

Där får man en rad per fil, med filstorleken i byte. Bara att summera.

Kommentera

Tema av Anders Norén